Skip to content

Kdo jsme

Climate & Sustainable Leaders
Czech Republic

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Pro Climate & Sustainable Leaders vypracovalo PricewaterhouseCoopers Česká republika

V dotazníkovém šetření jsme získali informace o uhlíkové stopě od 55 % ze 150 největších českých společností (dle obratu v roce 2021). Součástí šetření byla i analýza veřejně dostupných zdrojů (webových stránek, lokálních i skupinových nefinančních reportů a výročních zpráv).

Kdo jsme

Climate & Sustainable Leaders
Czech Republic

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Pro Climate & Sustainable Leaders vypracovalo PricewaterhouseCoopers Česká republika

V dotazníkovém šetření jsme získali informace o uhlíkové stopě od 55 % ze 150 největších českých společností (dle obratu v roce 2021). Součástí šetření byla i analýza veřejně dostupných zdrojů (webových stránek, lokálních i skupinových nefinančních reportů a výročních zpráv).

og:image

Naše poslání

Zelená dohoda pro Evropu

EU si v rámci Zelené dohody pro Evropu stanovila závazný cíl dosažení klimatické neutrality do r. 2050. Již do 2030 by mělo dojít ke snížení emisí alespoň o 55%. Tyto ambice v oblasti klimatu, energetiky a dopravy reflektuje balíček Fit for 55, stejně jako nová povinnost ESG reportingu pro velké společnosti. Inciativa Carbon Tracker kolektuje data spojená s uvedenými tématy, umožňuje sledovat vývoj v čase a poskytuje účastníkům platformu, na které mohou komentovat aktuální změny spojené s ochranou klimatu a jejich společensko-ekonomické dopady na ČR.

2050

Dosažení klimatické
neutrality

55%

snížení emisí o 55% do roku 2030

zelena dohoda

Naše poslání

Zelená dohoda pro Evropu

EU si v rámci Zelené dohody pro Evropu stanovila závazný cíl dosažení klimatické neutrality do r. 2050. Již do 2030 by mělo dojít ke snížení emisí alespoň o 55%. Tyto ambice v oblasti klimatu, energetiky a dopravy reflektuje balíček Fit for 55, stejně jako nová povinnost ESG reportingu pro velké společnosti. Inciativa Carbon Tracker kolektuje data spojená s uvedenými tématy, umožňuje sledovat vývoj v čase a poskytuje účastníkům platformu, na které mohou komentovat aktuální změny spojené s ochranou klimatu a jejich společensko-ekonomické dopady na ČR.

2050

Dosažení klimatické
neutrality

55%

snížení emisí o 55% do roku 2030

ČLENOVÉ

Czech Leaders

Mezi zakládajícími členy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic jsou (v abecedním pořadí): Allianz pojišťovna, Česká spořitelna, ČVUT v Praze, Československá obchodní banka, The CO2IN, HAVEL & PARTNERS, Mastercard, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Vodafone Czech Republic a White & Case.

ČLENOVÉ

Czech Leaders

Mezi zakládajícími členy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic jsou (v abecedním pořadí): Allianz pojišťovna, Česká spořitelna, ČVUT v Praze, Československá obchodní banka, The CO2IN, HAVEL & PARTNERS, Mastercard, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Vodafone Czech Republic a White & Case.

czech leaders

Metodika

Carbon Tracker

Iniciativa sestavuje přehled 150 největších českých firem, dle vykázaného obratu za jejich poslední fiskální rok. Tyto společnosti byly  vyzvány k poskytnutí údajů o emisích a příjmech. Sběr dat pro Carbon Tracker 2023 byl spuštěn 10. května 2023, dotazníky je možné vyplnit do konce června 2023.

 Kromě toho podrobně zkoumáme veřejně dostupné údaje o těchto společnostech, typu finanční a nefinanční zprávy a databáze CDP. Zvolená metodika výpočtu vychází z kalkulace dle mezinárodně uznávaní metodiky GHG protocol, více zde.

ghg

Mezinárodně uznávaná metodika

Přihláška

Staňte se udržitelnými

Úvod

Ochrana klimatu

Úvod

Snižování uhlíkové stopy

Úvod

Udržitelný způsob života

Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s.

Sídlo

Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO 13991396

Kontakt


E-mail

info@carbontracker.cz

Telefon

+420 739 515 130

Kontakt pro média

Miroslav Beneš

E-mail

miroslav.benes@benesgroup.cz

Telefon

+420 603 174 347